Search
  • Asgard Design

ทริคจัดแสงไฟสร้างบรรยากาศในห้องนอน

Updated: Jun 4, 2019

ห้องนอนเป็นห้องสำหรับพักผ่อน จึงควรจัดไฟให้ห้องดูสงบ สบาย และอบอุ่น โดยไฟในห้องนอนควรส่องสว่างได้เพียงพอแต่ก็ไม่ควรใช้ไฟที่สว่างจ้ามากจนเกินไป อาจเป็นไฟเช่น แชนเดอเลียร์, ไฟซ่อนผนัง, ไฟฝังฝ้า นอกจากนี้ยังควรติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมในเฉพาะจุด อย่างโต๊ะทำงาน มุมอ่านหนังสือ เพื่อให้มีแสงสว่างที่พอดีกับสุขภาพสายตา ทั้งนี้การติดตั้งไฟดิมเมอร์ที่ปรับความสว่างได้หลายระดับ ก็นับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับห้องนอนเช่นกันDesigner.Aof Asgard Design Picture. Asgard Design


#ไอเดียแต่งบ้าน

#ห้องนอน #แสงไฟ


6 views0 comments