Search
  • Asgard Design

5 รอยร้าวอันตรายภายในบ้าน

วันนี้ ASGARD DESIGN มาเตือนเพื่อนๆ กับ 5รอยร้าวภายในบ้านที่เราไม่ควรวางใจอย่างเด็ดขาด! จะมีจุดไหนที่ต้องจับตาดูกันบ้าง ต้องติดตาม!

รอยร้าวที่เกิดขึ้นในที่พักอาศัย และไม่ว่ามันจะเป็นรอยที่กว้างและยาวเพียงใดก็ตาม นั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุให้ผู้ที่อยู่อาศัยต้องพึงระวัง! หากเป็นรอยร้าวที่เกิดจากการฉาบปูนไม่ดีก็จัดว่าเป็นรอยร้าวที่ไม่เกิดอันตราย แต่หากเป็นรอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างของอาคารแล้วล่ะก็ ห้ามวางใจอย่างโดยเด็ดขาด1. รอยร้าวกลางคาน ปัญหารอยร้าวกลางคาน จะเกิดจากการที่คานตัวนั้นจะต้องรับน้ำหนักมาก ทำให้คานเกิดการแอ่นตัวลง ส่งผลให้คอนกรีตปริแตกออกเป็นรอยลักษณะเหมือนตัวยู (U) ล้อมคาน การแก้ไขเบื้องต้นให้ลองสำรวจสิ่งของที่อยู่เหนือบริเวณคาน หากมีสิ่งของที่มีน้ำหนักมากวางกดทับคานอยู่ ให้รีบเคลื่อนย้ายออกไปทัน2. รอยร้าวแนวดิ่งบนผนัง รอยร้าวในลักษณะนี้จะเกิดจากการแอ่นตัวของพื้นและคานที่อยู่เหนือผนังรองรับน้ำหนักไม่ไหว ส่งผลให้ผนังที่อยู่ติดกับโครงสร้างนั้นเกิดการแตกร้าว โดยลักษณะรอยร้าวมักเกิดขึ้นในบริเวณกลางผนังเป็นแนวดิ่งจากเพดานหรือจากพื้น ยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงผนัง การแก้ไขเบื้องต้นให้รีบเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมาก ออกไปจากบริเวณนั้นทันที3. รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนัง รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนังจะเกิดจากการที่เสาของบ้านในจุดใดจุดหนึ่งเกิดการทรุดตัวลง (สมมุตใน 1 ห้องมี 4 เสา อาจเป็นเสาที่ 3 ที่ทรุดตัวลง) ส่งผลให้ผนังเกิดรอยแตกร้าวขึ้น การแก้ไขเบื้องต้นให้เฝ้าระวังรอยร้าวนี้ โดยวัดความกว้างและความยาวของรอยร้าวแล้วจดบันทึกเอาไว้ หากรอยร้าวไม่ลามต่อก็ยังไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่หากรอยร้าวยังมีความกว้างและยาวลามต่อไปอย่างรวดเร็ว ต้องรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างโดยด่วน4. รอยร้าวในคาน ใกล้เสา รอยร้าวลักณะนี้ จะเป็นรอยเฉียงๆ ปลายคานที่เชื่อมต่อกับเสาทั้งสองด้าน ลักษณะรอยร้าวเช่นนี้ ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยที่อันตรายมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากโครงสร้างของอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ไหว กำลังจะฉีกแยกออกจากกัน หากใครเจอรอยร้าวลักษณะดังกล่าวให้รีบปรึกษาวิศกรโครงสร้างอย่างเร่งด่วน5. รอยร้าวบนเพดาน รอยร้าวลักษณะนี้จะเกิดจากเพดานที่ไม่มีคาน โดยลักษณะรอยร้าวนั้น หากเพดานเป็นเหล็กเสริมสองทางจะเป็นรอยกากบาททะแยงมุมเข้าหาเสาทั้ง 4 มุม แต่หากเป็นเหล็กเสริมทางเดียวจะเป็นรอยร้าวเส้นตรงขนานกับคานด้านใดด้านหนึ่ง การแก้ไขเบื้องต้นให้รีบเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากจากด้านบนออก และรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างโดยด่วนDesigner.Aof Asgard Design Picture. Asgard Design


#ไอเดียแต่งบ้าน

#รอยร้าวบ้าน #บ้านราว


5 views0 comments